For private

  • Vi kan udføre tegningsarbejdet og myndighedsansøgninger hvis I går med tanker om at bygge nyt hus.
  • Opføre byggeriet i totalentreprise eller i fag- entreprise.
  • Udskiftning at tage og tagkonstruktioner
  • Nye kviste
  • Udestuer
  • Tilbygninger
  • Ombygning
  • Garage og carporte
  • Vindues udskiftning
  • Renovering eller ombygning